Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Základní informace o projektu

Krušnohorská multifunkční učebna

Číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011018

Projekt je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu

(2. výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří – IROP – Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání)

Cílem projektu je vybudování multifunkční učebny, a to rekonstrukcí stávajících výukových prostor včetně hygienického zázemí, bezbariérového WC, bezbariérového vstupu do budovy a zakoupením výukových pomůcek, za účelem podpory nabídky přírodních, resp. environmentálního a na tradice, techniku a moderní technologie zaměřeného vzdělávání, aktivit a programů, doplněné interaktivními prvky a atraktivními pomůckami.

Doba realizace projektu:

19. 10. 2018 – 16. 4. 2021

Celkové výdaje projektu:

3.909.798,96 Kč

Spoluúčast žadatele:

5 %

PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
DUBEN 2024
Kalendář akcí
Ziel 3 | Cíl 3
Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Lesná 25, 435 45 Nová Ves v Horách | www.vrclesna.cz | info@vrclesna.cz | Vytvořila společnost WMS s.r.o., 2012