Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

O centru Lesná

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. vzniko v březnu 2008. Zakladateli jsou Antonín Herzán, Jan Franc a Ing. Blanka Hvozdová.

Cíle a poslání

  • Poslání VRC Lesná – Přírodní a kulturní poznávání Krušných hor – osvěta, bádání, šíření lásky k horám a důraz na ochranu Krušných hor.
  • VRC Lesná sídlící na vršku Krušných hor se dlouhodobě zabývá environmentální výukou, ekologií a vedením mládeže a dospělých k lásce ke Krušným horám, poznávání místní krajiny, historie, udržitelný vývoj v krajině. Klademe důraz na ochranu přírody, osvětu a posílení pozitivního vztahu k přírodě a udržitelnému životnímu prostředí u všech cílových skupin. Důraz klademe na potenciál Krušných hor, posílení vztahu k místu bydliště, krajině a prostřednictvím Krušnohorských muzeí i poznávání vlastních kořenů, ze kterých pocházíme a možnosti našeho vlivu v Krušných horách v budoucnu.
  • Dlouhodobým cílem centra je podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající ze zakladatelské listiny, především přispět k výchově nové environmentálně uvědomělé a citlivé generace a to nejen mládeže, ale šířit osvětu a snažit se aktivizovat také širokou dospěláckou veřejnost, rodiny s dětmi, apod.
  • Cílem centra je připravovat programovou nabídku činností a aktivit pro školy, školská zařízení a organizace nebo jednotlivce v regionu Ústeckého kraje (především v mateřských, základních, speciálních a středních školách) a zapojení široké veřejnosti do těchto aktivit, dále podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z krajského plánu EVVO.
  • Posláním centra je umocňovat kladný osobní vztah dětí a veřejnosti k životnímu prostředí prostřednictvím pozitivních prožitků a kontaktu s přírodou a to v podmínkách, které umožňuje areál v Lesné a horské prostředí Krušných hor, aktivním objevováním environmentálních souvislostí, rozvíjet povědomí a následně i odpovědnost za své okolí a tím přispět ke kvalitnějším vztahům a životu nás všech.

Sídlo tohoto centra je na Lesné v Krušných horách na rozhraní mosteckého a chomutovského okresu. Nejbližší hraniční přechod se Spolkovou republikou Německo je v obci Hora Svaté Kateřiny, která je vzdálena 5km od budovy. Další přechody jsou např. v obci Nová Ves v Horách nebo v obci Mníšek.

Rekreační a vzdělávací centrum má sloužit pro vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje, uskutečňování takto zaměřených projektů, pořádání seminářů, workshopů, kurzů, školení apod.

.

PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ČERVEN 2024
Kalendář akcí
Ziel 3 | Cíl 3
Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Lesná 25, 435 45 Nová Ves v Horách | www.vrclesna.cz | info@vrclesna.cz | Vytvořila společnost WMS s.r.o., 2012