Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

KRUŠNOHORSKÁ MULTIFUNKČNÍ UČEBNA VYBUDOVÁNA

06.04.2021 10:19

Ve VRC Lesná o.p.s. se v uplynulých měsících pilně pracovalo. Dokončuje se zde realizace projektu z 2. výzvy MAS Sdružení Západní Krušnohoří – IROP- Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - s názvem Krušnohorská multifunkční učebna (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011018). Projekt, který byl započat dne 19.10.2018, je zaměřen na vybudování multifunkční učebny díky rekonstrukci původních výukových prostor, přestavbou hygienického zázemí, vybudování bezbariérového WC či bezbariérového vstupu do budovy. V rámci projektu byly rovněž zakoupeny výukové pomůcky a vybavení (stoly, židle, projekční plátno, dataprojektor) či v těsné blízkosti budovy instalovány dřevěné výukové prvky. Díky realizaci projektu bude moci VRC Lesná o.p.s. lépe využít prostory nově vytvořených učeben pro atraktivní a interaktivní vzdělávací program v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů i práci s moderními digitálními technologiemi. Moc se těšíme až se současná coronavirová situace stabilizuje a my přivítáme v naší multifunkční učebně školní kolektivy. Za realizační tým projektu Mgr. Dana Tarantová


Starší články

PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
SRPEN 2022
Kalendář akcí
Ziel 3 | Cíl 3
Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Lesná 25, 435 45 Nová Ves v Horách | www.vrclesna.cz | info@vrclesna.cz | Vytvořila společnost WMS s.r.o., 2012