Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Informace o německých projektových partnerech

09.08.2013 13:57

Informace o německých projektových partnerech v projektu „Dvě země – jeden region“

 Projektový partner 1:

Obec Deutschneudorf

Bergstraße 9

09548 Deutschneudorf

 Počet konkrétních osob, které jsou v projektu zapojeny:

V realizaci projektu jsou zapojeny 3 spolupracovníci obce.

 Projektový partner 2:

Spolek Fortuna Fundgrube e.V.

Deutschkatahrinenberg 14

09548 Deutschneudorf

Účel/ činnost spolku:

Spolek Fortuna Fundgrube e.V. angažuje v péči o hornické tradice, regionální rozvoj a práci s veřejností.

 

Počet osob, zapojených do projektu:

V projektu jsou zaměstnáni dva spolupracovníci. Mimo to se do realizace projektu zapojují i členové spolku.

 

 

Projektové úkoly německých projektových partnerů:

Spolek dává k dispozici personál, který je připraven zvýšit kvalitu a nabídku německého informačního centra. Personál je odpovědný za denní provoz IC a pro všechny úkoly, které provoz obsahuje včetně realizace projektu.

Konkrétní úkoly:

 

  • ·         Obsahové zhotovení přeshraničních výletních cílů a informačních materiálů
  • ·         Obsahové vytvoření dvojjazyčné herní a zážitkové naučné stezky
  • ·         Obsahové zhotovení dvojjazyčné výstavy „Hornictví – cesta časem“
  • ·         Intenzivní obsahová spolupráce s lead partnerem
  • ·         Obsahové plánování dvojjazyčného propagačního filmu o oblasti
  • ·         Poradenství návštěvníkům IC

 Obec usiluje o to, aby její místo bylo příhraničně a turisticky hodnotné. IC bude vybaveno základním pracovním materiálem, jako jsou (stůl, židle, počítač) a vlastní prezentační stojany (výstava informačních letáčků). S obsahovou a organizační výpomocí personálu spolku může obec realizovat projekt s cílem poskytnout (informační materiály, informační panely, reklamní film, tisk,…). 

 

 

 

 

 

 

Obecné informace o německých projektových partnerech

 

Informace o obci Deutschneudorf:

Obec Deutschneudorf s místní částí Deutschkatrahinenberg a Oberlochmühle stejně jako místní část Deutscheinsiedel s Brüderwiese se nachází bezprostředně na sasko- české hranici náhorní oblasti středních Krušných hor.

Dnes rozhoduje více než sto živnostníků a podnikatelském dění v Deutschneudorfu. Mezi největší zaměstnavatele obce patří v Sasku hospodářsky významná pila – firma Heidrich GmbH & Co. KG stejně jako a výtahy Haustein GmbH.

Již v roce 1993 byla obec jako dotační obec podpořena dotačním programem úřadu pro zemský pořádek Oberlungwitz s cílem úplného rozvoje a zlepšení životních a pracovních podmínek.

V uplynulých letech se rozvíjela obec Deutschneudorf stále více směrem turisticko – rekreačního místa a byla roku 2002 zařazena na seznam saských výletních míst.

S otevřením návštěvního horního díla „Dobrodružné horní dílo jantarové komnaty“ v říjnu roku 2001 se nejen stalo místo Deutschneudorf známější, ale i obyvatelstvo mohlo využívat nově zřízený Huthaus k přistavěné důlní místnosti pro soukromé a spolkové oslavy. Ale také pro zasedání a porady nabízí prostor dostatek místa (celkově 200 míst). 

V říjnu 2010 byla v území Oberlochmühle na Klötzerhübel slavnostně vysvěcena první kaplička pro poutníky v saském Krušnohoří. Od té doby se může v Deutschneudorfu mluvit o rozvoje poutního turismu. 

 

Přeshraniční partnerství Obec Deutschneudorf:

Od roku 1995 trvá partnerství obcí Nová Ves v Horách a Hora Svaté Kateřiny. 1996 byly otevřeny 3 přeshraniční přechody v místě a o rok později byl publikován dvojjazyčný kalendář s motivy obrázků z obou stran hraničního toku. Jednalo se o novou formu partnerské spolupráce. Společně s českými obecními badateli a pečovateli o památky byla restaurována Kaple Ecce – Homo a Kaple Johannis a obojí bylo zpřístupněno veřejnosti. S otevřením německo-české školy a úspěšných společných her fotbalistů „Modrá – bílá“ a kopání v Čechách pokračovalo příhraniční partnerství v dalších letech. 

 

Zkušenost s jinými projekty Programu Cíle 3:

Obec Deutschneudorf uskutečňuje v současnosti ještě jiný projekt Cíle 3 s českým projektovým partnerem z Lesné. Obsahem tohoto projektu je zhotovení dvojjazyčné internetové prezentace. Přitom budou turisticky zpracována obec Deutschneudorf a Lesné a jejich okolí.   

Komunikace a společná spolupráce mezi projektovými partnery a dotačním místem je hodnocena jako velice pozitivní.

 

Projektová rozvojová skupina „Hornictví – Zážitková obec – Deutschneudorf 2020“:
Projektová rozvojová skupiny „Hornictví – Zážitková obec - Deutschneudorf 2020“ – jejíž aktivními členy jsou stejně tak obec Deutschneudorf a také spolek Fortuna Fundgrube e.V.  -  zpracovává k rozvoji obce koncept s důrazem na stěžejní lokální aktivity, kterých na základě zpracování strategických oblastí pět. Cílem je podrobné konkretizování a realizace komplexu úkolů s pomocí splnění strategických priorit a rozdělení řešení zacílených kompetencí.Starší články

PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
SRPEN 2020
Kalendář akcí
Ziel 3 | Cíl 3
Ziel 3 | Cíl 3Informační centrum Leseňská pláň