Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Co říci na závěr?

31.03.2015 14:18

Poslední vytištěná stránka, poslední podpisy a hotovo – projekt „Dvě země – jeden region“, který byl podpořen programem Cíl 3, je u konce. Těžko říci, zda nám budou více chybět rozzářené oči nejmenších návštěvníků našich akcí, zvídavé dotazy na exkurzích, dohadování se nad grafickým zpracováním plakátů a letáků či obavy z termínů odevzdání všech zpráv. To, co bude určitě postrádat ze všeho nejvíce každý, je kolektiv, který se na realizaci tohoto projektu podílel.  Každá koordinační schůzka potvrzovala, že každý člen dává do projektu všechno, a že hlavní myšlenku projektu „zviditelnit Krušnohoří a posílit lokální patriotismus“ přijal za svou.

Jsme rádi, že se nám podařilo dosáhnout všech cílů, které jsme si na začátku vytyčili, ač se na cestě k nim často objevovalo mnoho nečekaných překážek, příkladem může být změna legislativy a tím náročnější získávání všech povolení pro stavbu naučné stezky nebo sníh 25. října, který výrazně narušil plynulost exkurze.

Telegrafické hlášení by mohlo vypadat následovně

  • Nové informační centrum Lesenská pláň – hotovo
  • Vybavení infocentra na německé straně – hotovo
  • Vybudování herní a naučné zážitkové stezky mezi Lesnou a Deutschneudorfem  - hotovo
  • Natočení image spotu k lepší propagaci místní lokality – hotovo
  • Vytvoření a vytištění letáků pro turisty s tipy na výlet – hotovo
  • Exkurze pro odbornou veřejnost a veřejnost po východním Krušnohoří - hotovo

Takto strohé zhodnocení však nedokáže postihnout ani práci, která se za jednotlivými body skrývá, ani pocit uspokojení, který máme z každého návštěvníka infocentra, který odchází se slovy „já k vám zase přijdu“, ani radost dětí, které zkouší jednotlivé herní prvky na naučné stezce.

Těžko říci, který z cílů projektu je významnější. Věříme však, že dohromady jsou důkazem toho, že Krušné hory, ač rozdělené hranicí, jsou jeden region otevřený pro všechny návštěvníky.Starší články

PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ČERVENEC 2022
Kalendář akcí
Ziel 3 | Cíl 3
Ziel 3 | Cíl 3Informační centrum Leseňská pláň