Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

II. Děčínský dialog o vodě

06.11.2015 09:40

TENTOKRÁT NA TÉMA  (NE)SCHOPNOST PLOCHY ČR ZADRŽOVAT A ZPOMALOVAT CHOD SRÁŽKOVÉ
VODY - z pohledu meziročního posunu od I. děčínského dialogu o vodě

místo a čas: Dne 5.11.2015 od 15 - 17 h. v budově B1 MM Děčín, 28. října 1155/2 Děčín 1


1. ZAHÁJENÍ – ÚVOD 15h, důvody k pořádání akce (trend celosvětového klimatu v
kombinaci s celoplošným zhoršováním plochy ČR zadržovat vodu)
2. Petr Bouška - Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i. stejné téma jako loni - Kde
vidíte úzká místa ve spolupráci ve zlepšování vodních poměrů? (vidíte za rok posun?)
3. pohled Spolku Aquarius-Vodnář, SAV - informace o rozpracovanosti aktivit
4. Jitka Blehová Státní pozemkový úřad Děčín - Pozemkové úpravy - zadržování vody v
krajině - co se daří, co se nedaří, spoluráce s veřejností
5. Jiří Aster - OHK Děčín - pohled na danou problematiku z hlediska potřeb hospodářství
6. Vladislav Raška - ředitel Severočeského sdružení obcí - pohled a potřeby této části
komunální sféry
7. Diana Juračková - Odbor územního plánování a stavebního řádu ÚK - územně analytické
podklady - jejich lepší komplexní zvažování a potřebná angažovanost obyvatel,
uživatelů.
8. Petr Havel - šéfredaktor portálu Naše voda - vyjádření k podobě vládního materiálu k
prevenci sucha a povodní
9. Zbyněk Hrkal vedoucí oddělení ochrany podzemních vod- VÚV TGM, v.v.i. - Projekt
řízené infiltrace srážkových vod
10. Martin Pavel ředitel divize Hydrotechniky, ekologie a odpadového hospodářství Sweco-
Hydroprojekt a.s. Projekt strategie ochrany před negativními dopady povodní a
erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v ČR".
11. Jiří Hauptmann - pošle vyjádření za Heinekenn - člen Fóra odpovědných firem - jejich
náhled na problematiku vody v ČR a jejich spolupráce ke zlepšení stavu
12. Ondřej Samek - Aliaxis Group - výrobce nádrží na srážkovou vodu - tím je dáno, o čem
bude řeč
13. Přečtení příspěvku MZe ČR k tématu akce II. DC dialogu o vodě
14. Přečtení úvahy k článku o globálním působení jevu El Nino a pozdravu Václava Cílka
ZÁVĚR 1. ČÁSTI
2. ČÁST - DISKUZE - DIALOG odborníků s pozvanou veřejností
Konec akce cca v 17. h.

Více informací zdeStarší články

PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
SRPEN 2022
Kalendář akcí
Ziel 3 | Cíl 3
Ziel 3 | Cíl 3Informační centrum Leseňská pláň